Kill-uttrykket

Sletter ei fil frå eit lagringsmedium.

Syntaks:


Kill Fil As String

Parametrar:

Fil: Eit strenguttrykk som inneheld ein utvetydig filspesifikasjon. Du kan også brua URL-notasjon.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

76 Fann ikkje stien

Eksempel:


Sub ExampleKill
    Kill "C:\Users\ThisUser\datafile.dat" ' Fila må vera oppretta på førehand
End Sub

Støtt oss!