FileLen-funksjonen

Returnerer lengda på ei fil i byte.

Syntaks:


FileLen (Text As String) As Long

Returverdi:

Long

tip

Bruk metoden GetFileLen() i tenesta ScriptForge.FileSystem når du reknar med at storleiken vert over 2 gigabyte.


Parametrar:

Tekst: Eit strenguttrykk som inneheld ein utvetydig filspesifikasjon. Du kan også bruka URL-notasjon.

Denne funksjonen bestemmer lengda på ei fil. Viss funksjonen FileLen er kalla opp for ei ope fil, vert fillengda før fila vart opna returnert. Ønskjer du å bestemma lengda for ei ope fil, bruk funksjonen Lof.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Støtt oss!