ChDir-uttrykket

Endrar gjeldande mappe eller lagringsmedium.

warning

Nokre DOS-spesifikke fil- og mappefunksjonar finst ikkje lenger, eller finst i avgrensa versjonar, i LibreOffice. For eksempel vert ikkje ChDir, ChDrive og CurDir støtta. Nokre DOS-spesifikke eigenskapar vert ikkje lenger brukte i funksjonar som ventar fileigenskapar som parameterar (for eksempel for å skilja mellom gøymde filer og systemfiler). Dette sikrar at LibreOffice er mest mogleg uavhengig av kva plattform som er i bruk. Difor må ein rekna med at desse vert fjerna i nær framtid.


note

Biblioteket ScriptForge i LibreOffice 7.1 introduserte tenesta FileSystem med metodar for å handsama filer og mapper i brukarskript.


Syntaks:


ChDir Tekst As String

Parametrar:

Tekst Eit strenguttrykk som gjev katalogstien eller lagringsmediet.

Merknadsikon

Viss du berre vil endra gjeldande lagringsmedium, skriv inn bokstaven for mediet etterfølgd av kolon. (T. d. C:).


Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

76 Fann ikkje stien

Eksempel:


 Sub ExampleChDir
   Dim sDir1 As String, sDir2 As String
   sDir1 = "C:\Test"
   sDir2 = "D:\Private"
   ChDir( sDir1 )
   MsgBox CurDir
   ChDir( sDir2 )
   MsgBox CurDir
 End Sub

Støtt oss!