ChDir-uttrykket

Endrar gjeldande mappe eller lagringsmedium.

Åtvaringsikon

Dette uttrykket fungerer for tida ikkje som dokumentert. Sjå her for meir informasjon (på engelsk) om feilen.


Syntaks:


ChDir Tekst As String

Parametrar:

Tekst Eit strenguttrykk som gjev katalogstien eller lagringsmediet.

Merknadsikon

Viss du berre vil endra gjeldande lagringsmedium, skriv inn bokstaven for mediet etterfølgd av kolon. (T. d. C:).


Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

76 Fann ikkje stien

Eksempel:


Sub ExampleChDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Støtt oss!