Seek-uttrykket

Set posisjonen for den neste skrivinga eller lesinga i ei fil som er opna me Open-uttrykket.

For filer med direkte tilgang (random access), vil uttrykket Seek setja nummeret til den neste dataposten som skal opnast.

For alle andre filer vil Seek setja byteposisjonen der den neste operasjonen skal skje.

Syntaks:

Diagram over uttrykket Seek


Seek [#]filePos, {filePos|recordNum}

Parameterar:

FilNummer: Datakanalnummeret brukt i Open-uttrykket.

Posisjon, postnummer: Plasseringa for den neste skrivinga eller lesinga. Posisjon kan vera eit tal mellom 1 og 2.147.483.647. Avhengig av filtypen vil Posisjon indikera nummeret for dataposten (direktetilgangsfiler) eller byteplasseringa (binær, utdata, tilleggs eller inndata modus). Den første byte i fila er posisjon 1, den neste posisjon 2 osv.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

52 Ugyldig filnamn eller filnummer

Seek function

Støtt oss!