Seek Statement

Set posisjonen for den neste skrivinga eller lesinga i ei fil som er opna me Open-uttrykket.

For filer med direkte tilgang (random access), vil uttrykket Seek setja nummeret til den neste dataposten som skal opnast.

For alle andre filer vil Seek setja byteposisjonen der den neste operasjonen skal skje.

Syntaks:

Seek Statement diagram


Seek [#]filePos, {filePos|recordNum}

Parameters:

fileNum: The data channel number used in the Open statement.

filePos, recordNum: Position for the next writing or reading. Position can be a number between 1 and 2,147,483,647. According to the file type, the position indicates the number of the record (files in the Random mode) or the byte position (files in the Binary, Output, Append or Input mode). The first byte in a file is position 1, the second byte is position 2, and so on.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

52 Ugyldig filnamn eller filnummer

Seek function

Støtt oss!