Seek-funksjonen

Returnerer posisjonen for neste skriving eller lesing i ei fil som er opna med Open-uttrykket.

For filer med direktetilgang (random access), vil Seek-funksjonen returnera nummeret til den neste dataposten som skal lesast.

For alle andre filer vil funksjonen returnera byteposisjonen der den neste operasjonen skal skje.

Sjå også Open, Seek.

Syntaks:


Seek (FilNummer)

Returverdi:

Long

parametrar:

FilNummer: Datakanalnummeret brukt i Open-uttrykket.

Støtt oss!