Lof-funksjonen

Returnerer storleiken på ei opna fil i byte.

Syntaks:


Lof (Filnummer) som Long

Returverdi:

Long

Parametrar:

Filnummer: Eit taluttrykk som inneheld filnummeret spesifisert i Open-uttrykket.

Tipsikon

For å få lengda på ei fil som ikkje er opna, bruk funksjonen FileLen.


Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

52 Ugyldig filnamn eller filnummer

Eksempel:

Støtt oss!