Lof-funksjonen

Returnerer storleiken på ei opna fil i byte.

Syntaks:


LOF (FilNummer)

Returverdi:

Long

Parametrar:

FilNummer: Eit taluttrykk som inneheld filnummeret brukt i Open-uttrykket.

Tipsikon

For å få lengda på ei fil som ikkje er opna, bruk funksjonen FileLen.


Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

52 Ugyldig filnamn eller filnummer

Eksempel:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM må vera ein variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Plassering ved start
  Put #iNumber,, "Dette er den første tekstlinja" REM Fyll linja med tekst
  Put #iNumber,, "Dette er den andre tekstlinja"
  Put #iNumber,, "Dette er den tredje tekstlinja"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Dette er ei ny tekstlinje"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Dette er teksten i datapost 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Støtt oss!