Eof-funksjonen

Kontrollerer om filpeikaren har nådd slutten av fila.

Syntaks:


Eof (intexpression As Integer)

Returverdi:

Bool

Parametrar:

Intexpression: Eit heiltalsuttrykk som bestemmer nummeret til ei ope fil.

Bruk EOF for å unngå feil når du prøver å leggja inndata etter slutten av ei fil. Når du brukar «Input» eller «Get» for å lesa frå ei fil, vert filpeikaren flytt fram så mange byte som er lesne. Når slutten av fila er nådd, vil EOF returnera verdien «SANN» (-1).

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

52 Ugyldig filnamn eller filnummer

Eksempel:

Støtt oss!