Line Input#-uttrykket

Les ei linje frå ei sekvensiell fil til ein variabel.

Syntaks:

Diagram over uttrykket Line Input


Line Input #fileNum, variable

Parametrar:

FileNum: Nummeret på den fila som inneheld dataa som skal lesast. Fila må vera opna med uttrykket «Open» ved å bruka nøkkelordet INPUT.

variable: Namnet på variabelen som resultatet er lagra i.

Ved hjelp av uttrykket Line Input# kan du lesa strengar frå ei open fil inn i ein variabel. Strengvariablane vert lesne linje for linje fram til det første retur (Asc=13) eller linjeskiftet (Asc=10). Merke for linjeslutt vert ikkje teke med i resultatstrengen.

Eksempel:

Støtt oss!