Get-uttrykket

Les ein post frå ei relativ fil eller ein sekvens frå ei binærfil inn i ein variabel.

Sjå også PUT-uttrykk

Syntaks:

Diagram over Get-uttrykket


Get [#]fileNum, [recordNum|filePos], variabel

Parametrar:

fileNum: Kva heiltal som helst som bestemmer filnummeret.

recordNum: For filer opna i Random-modus er recordNum nummeret på den posten du ønskjer å lesa.

For filer opna i Binary-modus er filePos byte-posisjonen i fila der lesinga byrjar.

Viss recordNum og filePos er sløyfa, vert den gjeldande posisjonen eller den gjeldande dataposten i fila brukt.

variable: Namnet på variabelen som skal lesast. Du kan bruka kva variabeltype som helst, bortsett frå objektvariablar.

Eksempel:

Støtt oss!