File Input-/Output-funksjonar

Get Statement

Les ein post frå ei relativ fil eller ein sekvens frå ei binærfil inn i ein variabel.

Input#-uttrykket

Les data frå ei opna sekvensiell fil.

Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Put# Statement

Skriv ein post til ei relativ fil eller til ein bytesekvens i ei binærfil

Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

Loc-funksjonen

Returnerer den gjeldande plasseringa i ei ope fil.

Seek-funksjonen

Returnerer posisjonen for neste skriving eller lesing i ei fil som er opna med Open-uttrykket.

Eof-funksjonen

Kontrollerer om filpeikaren har nådd slutten av fila.

Lof-funksjonen

Returnerer storleiken på ei opna fil i byte.

Støtt oss!