FreeFile-funksjonen

Returnerer det neste tilgjengelege filnummeret for å opna ei fil. Bruk denne funksjonen for å opna ei fil ved å bruka eit filnummer som ikkje er i bruk frå før i ei opna fil.

Syntaks:


FreeFile

Returverdi:

Heiltal

Parametrar:

Denne funksjonen kan brukast berre like framføre Open-kommando. FreeFile returnerer det neste tilgjengelege filnummeret, men reserverer det ikkje.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

67 For mange filer

Eksempel:

Støtt oss!