Opna og lukka filer

Close-uttrykket

Lukker ei bestemt fil som er opna med uttrykket Open.

FreeFile-funksjonen

Returnerer det neste tilgjengelege filnummeret for å opna ei fil. Bruk denne funksjonen for å opna ei fil ved å bruka eit filnummer som ikkje er i bruk frå før i ei opna fil.

Open-uttrykket

Opnar ein datakanal.

Reset-uttrykket

Lukker alle opne filer og skriv innhaldet i alle filbufferane til harddisken.

Støtt oss!