I/O-funksjonar for filer

I/O-funksjonane vert brukte for å laga og handsama sjølvvalde (data)filer.

Du kan bruka desse funksjonane for å laga «relative» filer slik at du kan lagra og henta inn igjen data ved å oppgje postnummeret deira. Filfunksjonar kan også brukast for å henta inn informasjon om filene, som for eksempel filstorleik, gjeldande filsti eller datoen ei fil eller ei mappe vart laga.

note

Biblioteket ScriptForge i LibreOffice 7.1 introduserte tenesta FileSystem med metodar for å handsama filer og mapper i brukarskript.


Opna og lukka filer

File Input-/Output-funksjonar

Handsaming av filer

Funksjonane og uttrykka som er brukte for å handsama filer er omtalte her.

Støtt oss!