Green-funksjonen

Returnerer den grøne komponenten i den gjevne fargekoden.

Syntaks:


Green (Color As Long)

Returverdi:

Heiltal

Parametrar:

Color: langt heiltalsuttrykk som returnerer den grøne komponenten av ein vilkårleg samansett fargekode.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

tip

Dialogvindauget for fargehentaren viser den raude, grøne og blå komponenten av ein samansett fargekode, også på heksadesimal form. Endring av tekstfarge og Tilpass farge vil også vise dialogvindauget for fargehentaren.


Eksempel:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  Msgbox "Fargen " & lVar & " er sett saman av:" & Chr(13) &_
    "raud= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "grøn= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "blå= " & Blue(lVar) & Chr(13), 64, "fargar"
End Sub

Støtt oss!