Blue-funksjonen

Returnerer den blå komponenten i den spesifiserte fargekoden.

Syntaks:


Blue (Color As Long)

Returverdi:

Heiltal

Parametrar:

Color value: langt heiltalsuttrykk som returnerer den blå komponenten av ein vilkårleg samansett fargekode.

warning

I VBA-kompatibilitetsmodus (Option VBASupport 1), er funksjonen Blue() ikkje kompatibel med VBA-fargar når farge frå eit tidlegare oppkall er gjeve vidare til funksjonen RGB [VBA].


Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

tip

Dialogvindauget for fargehentaren viser den raude, grøne og blå komponenten av ein samansett fargekode, også på heksadesimal form. Endring av tekstfarge og Tilpass farge vil også vise dialogvindauget for fargehentaren.


Eksempel:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Fargen " & lVar & " er sett saman av:" & Chr(13) &_
    "raud= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "grøn= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "blå= " & Blue(lVar) & Chr(13), 64, "fargar"
End Sub

Støtt oss!