fargefunksjonar

Denne bolken handlar om køyretidsfunksjonar som vert brukte for å definera fargar.

Blue-funksjonen

Returnerer den blå komponenten i den spesifiserte fargekoden.

Green-funksjonen

Returnerer den grøne komponenten i den gjevne fargekoden.

Red-funksjonen

Returnerer den raude komponenten av ein samansett fargekode.

QBColor-funksjonen

Returnerer RGB-fargekoden som svarar til ein fargeverdi brukt i eldre MSDOS-baserte programmeringssystem.

RGB-funksjonen

Returnerer ein heiltals fargeverdi som Long-heiltal sett saman av dei raude, grøne og blå komponentane.

RGB-funksjonen [VBA]

Returnerer ein heiltals fargeverdi som Long-heiltal sett saman av dei raude, grøne og blå komponentane i høve til VBA-formelen.

Støtt oss!