InputBox-funksjon

Viser eit spørjefelt i eit dialogvindauge der brukaren kan skriva inn ein tekst. Innskrivinga vert lagt inn i ein variabel.

InputBox-uttrykket er ein grei måte å skriva inn tekst ved hjelp av eit dialogvindauge. Stadfest innskrivinga ved å trykka OK eller Enter-tasten. Innskrivinga vert returnert som returverdien for funksjonen. Viss du lukkar dialogvindauget med Avbryt-knappen, vil InputBox returnera ein tom streng ("").

Syntaks:


InputBox (Msg As String[, Title As String[, Default As String[, x_pos As Integer, y_pos As Integer]]]])

Returverdi:

Streng

Parameter:

Msg: Strenguttrykket som vert vist som meldinga i dialogvindauget.

Title: Strenguttrykket som vert vist i tittelfeltet for dialogvindauget.

Default: Strenguttrykket som vert vist i tekstfeltet for dialogvindauget viss det ikkje er skrive inn inndata.

x_pos: Heiltal som set den vassrette plasseringa av dialogvindauget. Plasseringa er ein absolutt koordinat og har ingen ting med office-vindauget å gjera.

y_pos: Heiltalsuttrykk som set den loddrette plasseringa av dialogvindauget. Plasseringa er ein absolutt koordinat og har ingen ting med office-vindauget å gjera.

Viss x_pos og y_pos er sløyfa, vert dialogvindauget midtstilt på skjermen. Plasseringa vert bestemt med måleeininga twips.

Eksempel:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("Skriv inn ei setning:","Kjære brukar")
    MsgBox ( sText , 64, "Bekreft teksten")
End Sub

Støtt oss!