Funksjonar for innskriving på skjermen

Denne bolken handlar om køyretidsfunksjonar som vert brukte for innskriving på skjermen.

InputBox-funksjon

Viser eit spørjefelt i eit dialogvindauge der brukaren kan skriva inn ein tekst. Innskrivinga vert lagt inn i ein variabel.

Støtt oss!