Visingsfunksjonar

Denne bolken omtalar køyretidsfunksjonar som vert brukte til å visa informasjon på skjermen.

MsgBox-uttrykk

Viser eit dialogvindauge som inneheld ei melding.

MsgBox-funksjonen

Viser eit dialogvindauge som inneheld ei melding og returnerer ein verdi.

Print#-uttrykket

Skriv ut dei valde strengane eller numeriske uttrykka til skjermen eller til ei sekvensiell fil.

Støtt oss!