I/O-funksjonar for skjerm

Dette avsnittet handlar om k√łyretidsfunksjonar som vert brukte for √• visa dialogvindauge for inn- og utskriving av data.

Visingsfunksjonar

Denne bolken omtalar k√łyretidsfunksjonar som vert brukte til √• visa informasjon p√• skjermen.

Funksjonar for innskriving på skjermen

Denne bolken handlar om k√łyretidsfunksjonar som vert brukte for innskriving p√• skjermen.

fargefunksjonar

Denne bolken handlar om k√łyretidsfunksjonar som vert brukte for √• definera fargar.

St√łtt oss!