I/O-funksjonar for skjerm

Dette avsnittet handlar om køyretidsfunksjonar som vert brukte for å visa dialogvindauge for inn- og utskriving av data.

Visingsfunksjonar

Denne bolken omtalar køyretidsfunksjonar som vert brukte til å visa informasjon på skjermen.

Funksjonar for innskriving på skjermen

Denne bolken handlar om køyretidsfunksjonar som vert brukte for innskriving på skjermen.

fargefunksjonar

Denne bolken handlar om køyretidsfunksjonar som vert brukte for å definera fargar.

Støtt oss!