ScriptForge metodesignaturar

ScriptForge-biblioteker samlar makroskript-ressursar for LibreOffice som vert kalla opp frå Basic-makroar eller Python-skript. Modulane og klassane der vert kalla opp frå brukarskript som «tenester» som visar eigenskapar, metodar og hendingar.

Tenestemetode berre for Basic

Typografiske teikn som hakeparentesar, ellipse eller klammeparentesar visar valfrie, repeterande eller obligatoriske argument:

Eksempel:


    FSO.HashFile(FileName As String, _
      Algorithm As String = {MD5|SHA1|SHA224|SHA256|SHA384|SHA512}) As String
    SF_Array.ImportFromCSVFile(FileName As String, _
      [Delimiter = ","], [DateFormat As String]) As Variant
    SF_String.SplitNotQuoted(InputStr As String, _
     [Delimiter As String], [Occurrences As Long], [QuoteChar As String]) As Variant
  

Tenestemetodar for Python eller Basic

Desse typografiske reglane blandar UML-notasjonen, API-dokumentasjonsoppsettet og brukargrensesnittet for UNO-objektinspektor:

LibreOffice
Basic

Syntaks

Python

Boolsk

bool

bool

Date

datetime

datetime

Double

float

float

Integer

int

int

Long

int

int

Object

obj

Single

float

float

String

str

str

Variant

any

UNO-objekt

uno

Brukardefinert
Type (UDT)

obj

Tenesta ScriptForge

svc


Eksempel:

svc.Forms( opt form: any ): svc[0..*]

svc.MsgBox( prompt: str, buttons = svc.MB_OK , opt title: str ): opt str

svc.InputBox( prompt: str, default = "", [ title: str ], [ xpostwips: int, ypostwips: int ] ): str

Støtt oss!