ScriptBindingLibrary-bibliotek

For å bruka denne funksjonen …

Opna Verktøy → Makroar → Organiser dialogvindauge og vel behaldaren LibreOffice Dialogvindauge.


Skildring

Biblioteket ScriptBindingLibrary inneheld berre dialogvindauge som vert brukte av Uthev LibreOffice eksempelskript. Dialogvindauga vert delte mellom eksempelskripta for Beanshell, Java og JavaScript.

Når du køyrer eit Uthev eksempelskript vert biblioteket ScriptBindingLibrary lasta inn i minnet.

note

Dette biblioteket vert ikkje brukt av LibreOffice Basic.


Basic makroveljar

Beanshell, Java og JavaScript skript

Støtt oss!