Gimmicks-biblioteket

For å bruka denne funksjonen …

Opna Verktøy → Makroar → LibreOffice Basic → Rediger og vel Programmakroar.


Åtvaringsikon

Dene hjelpesida treng meir arbeid for å verta korrekt og utfyllande. Meld deg gjerne på LibreOffice-prosjektet og hjelp oss med å skriva den manglande informasjonen. Opna nettsider (på engelsk) om å skriva hjelp.


Merknadsikon

Dette bibliotek må lastast inn før køyringa. Køyr det følgjande uttrykket før du køyrer ein makro som brukar dette biblioteket:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Gimmicks")


Skildring

Gimmicks-biblioteket vert brukt av vegvisaren Autotekst.

Inngangspunkta er:

Val av Verktøy → Autotekst lastar inn desse biblioteka til minnet:

note

Det kan oppstå konfliktar mellom rutinenamn når fleire Basic-bibliotek vert lasta inn i minnet.


Verktøy Basic-bibliotek

Bruk av Autotekst forklarar kva biblioteket Gimmicks gjer.

Støtt oss!