FormWizard-biblioteket

For å bruka denne funksjonen …

Opna Verktøy → Makroar → LibreOffice Basic → Rediger og vel LibreOffice Makroar.


Merknadsikon

Dette biblioteket må lastast inn før utføringa. Sett det følgjande uttrykker framføre den første makroen i modulen.
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("FormWizard")


Åtvaringsikon

Dene hjelpesida treng meir arbeid for å verta korrekt og utfyllande. Meld deg gjerne på LibreOffice-prosjektet og hjelp oss med å skriva den manglande informasjonen. Opna nettsider (på engelsk) om å skriva hjelp.


Støtt oss!