Euro-biblioteket

For å bruka denne funksjonen …

Opna Verktøy → Makroar → LibreOffice Basic → Rediger og vel Programmakroar.


Åtvaringsikon

Dene hjelpesida treng meir arbeid for å verta korrekt og utfyllande. Meld deg gjerne på LibreOffice-prosjektet og hjelp oss med å skriva den manglande informasjonen. Opna nettsider (på engelsk) om å skriva hjelp.


Skildring

Euro-biblioteket vert brukt av vegvisaren Euro-omreknar.

Inngangspunkta er:

Når du vel vegvisaren Euro-omreknar, vert desse biblioteka lasta inn i minnet:

note

Det kan oppstå konfliktar mellom rutinenamn når fleire grunnleggjande bibliotek vert lasta inn i minnet.


Importvegvisaren og Verktøy Grunnleggjande bibliotek

Vegvisaren for Euro-omrekning forklarer kva Eurobiblioteka gjer.

Støtt oss!