Depot-biblioteket

For å bruka denne funksjonen …

Opna Verktøy → Makroar → LibreOffice Basic → Rediger og vel Programmakroar.


Merknadsikon

Dette bibliotek må lastast inn før køyringa. Køyr det følgjande uttrykket før du køyrer ein makro som brukar dette biblioteket:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Depot")


Åtvaringsikon

Dene hjelpesida treng meir arbeid for å verta korrekt og utfyllande. Meld deg gjerne på LibreOffice-prosjektet og hjelp oss med å skriva den manglande informasjonen. Opna nettsider (på engelsk) om å skriva hjelp.


Støtt oss!