note

Denne metoden er ikkje tilgjengeleg i BASIC.


note

Denne eigenskapen er ikkje tilgjengeleg i BASIC.


note

Denne metoden er ikkje tilgjengeleg i Python.


note

Denne eigenskapen er ikkje tilgjengeleg i Python.


note

Denne tenesta er tilgjengeleg frå LibreOffice 7.3 og høgare.


note

Denne metoden er tilgjengeleg frå LibreOffice 7.3 og nyare.


note

Denne eigenskapen er tilgjengeleg frå LibreOffice 7.3 og nyare.


note

Denne tenesta er tilgjengeleg frå LibreOffice 7.2 og høgare.


note

Denne metoden er tilgjengeleg frå LibreOffice 7.2 og høgare.


note

Denne metoden er tilgjengeleg frå LibreOffice 7.2 og nyare.


note

Dette kontrollelementet er tilgjengeleg frå LibreOffice 7.2 og høgare.


note

Denne hendingseigenskapen er tilgjengeleg frå LibreOffice 7.2 og høgare.


note

Denne eigenskapen er tilgjengeleg frå LibreOffice 7.2 og høgare.


Støtt oss!