Set inn kontrollelement

Opnar verktĂžylinja Kontrollelement.

Ikon

Set inn kontrollelement

Knapp

Ikon

Legg til ein kommandoknapp. Du kan bruka ein kommandoknapp for Ă„ utfĂžra ein kommando for ei sĂŠrskild hending, som for eksempel eit museklikk.

Dersom du Þnskjer det, kan du leggja tekst eller bilete pÄ knappen.

Biletkontroll

Ikon

Legg til eit kontrollelement som viser eit bilete.

Avkryssingsboks

Ikon

Legg til ein avkryssingsboks som du kan bruka for Ä slÄ av eller pÄ ein funksjon.

Valknapp

Ikon

Legg til ein knapp som brukaren kan bruka for Ä velja mellom fleire ulike innstillingar. Grupperte alternativknappar mÄ ha tabulatorindeksar som fÞlgjer kvarandre. Dei er til vanleg omringa av eit gruppefelt. Dersom du har to grupper med alternativknappar, kan du setja inn ein tabulatorindeks mellom tabulatorindeksane for dei to gruppene pÄ grupperamma.

Merkelappfelt

Ikon

Legg til eit felt som viser tekstetikettar. Desse etikettane er berre for Ä visa tekst definert pÄ fÞrehand og ikkje for Ä skriva inn ny tekst.

Tekstfelt

Ikon

Legg til eit skrivefelt der du kan skriva inn og redigera tekst.

Listeboks

Ikon

Legg til ein boks der du kan velja eit element frÄ ei liste.

Kombinasjonsboks

Ikon

Legg til ein kombinasjonsboks. Ein kombinasjonsboks er ein listeboks med ei linje som brukaren kan nytta for Ä velja eit punkt frÄ lista. Dersom du Þnskjer det, kan du skriveverna elementa i kombinasjonsfeltet.

Vassrett rullefelt

Ikon

Legg til eit vassrett rullefelt i dialogvindauget.

Loddrett rullefelt

Ikon

Legg til eit loddrett rullefelt i dialogvindauget.

Gruppeboks

Ikon

Legg til ei ramme som du kan bruka til visuelt Ă„ gruppera liknande kontrollelement, for eksempel valknappar.

Merknadsikon

For Ä definera to ulike grupper med valknappar, pass pÄ at tabulatorindeksen for grupperamma ligg mellom tabulatorindeksane for dei to gruppene.


Framdriftsvisar

Ikon

Legg til ein framdriftsvisar i dialogvindauget.

Vassrett linje

Ikon

Legg til ei vassrett linje i dialogvindauget.

Loddrett linje

Ikon

Legg til ei loddrett linje i dialogvindauget.

Datafelt

Ikon

Legg til eit datofelt.

Dersom du gjev datofeltet eigenskapen «nedtrekksliste» kan du dra ned ein kalender for Ä velja ein dato.

Tidsfelt

Ikon

Legg til eit klokkeslettsfelt.

Talfelt

Ikon

Legg til eit numerisk felt.

Valutafelt

Ikon

Legg til eit numerisk felt.

Formatert felt

Ikon

Legg til eit tekstfelt der du kan definera formateringa for tekst som vert skrive inn eller skrive ut, eller leggja inn ein avgrensingsverdi.

MĂžnsterfelt

Ikon

Legg til eit maskert felt. Eit maskert felt bestÄr av ei innlesingsmaske og ei teiknmaske. Innlesingsmaska bestemmer kva brukardata som kan skrivast inn og teiknmaska bestemmer tilstanden pÄ det maskerte feltet nÄr skjemaet vert lese inn.

Filveljing

Ikon

Legg til ein knapp som opnar eit dialogvindauge for val av filer.

Vel

Ikon

SlÄr utvalsmodus pÄ eller av. I denne modusen kan du velja kontrollelementa i eit dialogvindauge slik at du kan redigera dei.

Eigenskapar

Ikon

Opnar eit dialogvindauge der du kan redigera eigenskapane til det valde kontrollelementet.

SlÄ pÄ test-modus

Ikon

Startar ein testmodus. Klikk pÄ lukkeknappen i dialogvindauget for Ä avslutta testmodus.

Handter sprÄk

Ikon for Ä handtera sprÄk

Opnar eit dialogvindauge der du kan slÄ pÄ eller handsama fleire sett med ressursar for dialogvindauge for fleire sprÄk.

Trekontroll

Handter sprÄkikon

Legg til ein trekontroll som kan visa hierarkiske lister. Du kan fylla ut lista frÄ programmet ditt ved Ä bruka API-oppkall (XtreeControl).

Tabellkontroll

Tabellkontroll-ikon

Legg til eit kontrollemenet for tabellvising. Du kan fylla lista ved Ă„ bruka API-oppkall.

Hyperlenkje-kontroll

Sett inn hyperlenkje-ikon

Legg til ein hyperlenkjekontroll som kan opna ei adresse i nettlesaren.

StĂžtt oss!