Objektkatalog

Opnar panelet Objekt der du kan sjå Basic-objekta.

Dobbeltklikk på namnet til ein funksjon eller subrutine for å lasta inn modulen som inneheld funksjonen eller subrutinen og for å plassera markøren. Dobbeltklikk på ein modul eller eit dialogvindauge for lasta inn og visa modulen eller dialogvindauget.

Ikon

Objektkatalog

Vindaugsområde

Visar ei hierarkisk oversikt over dei gjeldande makrobiblioteka, modular og dialogvindauge i LibreOffice. Dobbeltklikk på namnet til eit element for å visa innhaldet av elementet.

Støtt oss!