Slå på overvakinga

Trykk på dette ikonet for å visa variablane i makroen. Innhaldet i variablane vert vist i eit separat vindauge.

Trykk på namnet til variabelen for å velja han, trykk så på Ta i bruk overvaking-ikonet. Verdien den variabelen har vert vist ved sida av namnet. Verdien vert oppdatert automatisk.

Ikon

Ta i bruk overvakinga

For å fjerna variabelovervakinga, merk variabelen i vindauget overvak og klikk på ikonet Fjern overvaking.

Støtt oss!