Pausepunkt

Set inn eit pausepunkt i programlinja.

Pausepunktet vert sett inn ved skrivemerket. Bruk eit pausepunkt for å avbryta programmet rett før ein feil oppstår. Du kan då feilsøkja programmet ved å køyra det i enkeltsteg-modus til feilen oppstår. Du kan òg bruka overvakings-ikonet for å kontrollera innhaldet av dei relevante variablane.

Ikon

Pausepunkt

Støtt oss!