Hendingar

Definerer hendingstildelingar for det valde dialogvindauget eller kontrollelementet. Kva hendingar som er tilgjengelege er avhengig av kva kontrollelement som er vald.

Når han får fokus

Denne hendinga skjer viss ein kontroll får fokus.

Når han mistar fokus

Denne hendinga skjer viss ein kontroll misser fokus.

Ved tastetrykk

Denne hendinga skjer viss brukaren trykkjer ein tast medan kontrollelementet har fokus.

Etter tastetrykk

Denne hendinga skjer viss brukaren slepp opp ein knapp medan kontrollelementet har fokus.

Endra

Hendinga finn stad dersom kontrollelementet mister fokus og innhaldet i kontrollelementet vart endra etter at det miste fokus.

Tekst endra

Hendinga finn stad om du skriv inn eller endrar tekst i eit skrivefelt.

Elementstatus endra

Hendinga finn stad om status for kontrollfeltet vert endra, for eksempel frå avkryssa til ikkje avkryssa.

Mus innanfor

Hendinga finn stad når musepeikaren kjem inn i kontrollelementet.

Musrørsle medan ein tast er trykt

Hendinga skjer når musepeikaren vert flytt medan ein tast vert halde nede.

Musrørsle

Hendinga skjer når musepeikaren vert flytt over kontrollelementet.

Museknapp trykt inn

Hendinga skjer når ein museknapp vert halde nede medan musepeikaren er over kontrollelementet.

Museknapp sloppe

Hendinga skjer når museknappen vert sloppe medan musepeikaren er over kontrollelementet.

Mus utanfor

Hendinga skjer når musepeikaren går ut av kontrollelementet.

Ved justering

Hendinga når eit rullefelt vert brukt.

Støtt oss!