Handsama brotpunkt

Bestem innstillingane for brotpunkta.

Brotpunkt

Skriv inn linjenummeret for eit nytt brotpunkt, og trykk Nytt.

Vald

Aktiverer eller deaktiverer det gjeldande brotpunktet.

Passeringsteljar

Set kor mange sløyfer som skal køyrast før brytpunktet slår til.

Ny

Lag eit brotpunkt på det oppgjeve linjenummeret.

Slett

Slett det valde brotpunktet.

Støtt oss!