Kommandostakkvindauget (Kall)

Kommandostabelen lar deg overvaka rekkjefølgja som prosedyrar og funksjonar vert køyrde i. Desse vert viste nedanfrå og opp, med dei sist brukte prosedyrane og funksjonane øvst på lista.

Støtt oss!