Overvakingsvindauget

Overvakingsvindauget vert brukt til å visa verdiane for variablane under køyringa av eit program. Legg til variabelen i listefeltet i overvakingsvindauget. Trykk på Slå på overvaking for å leggja variabelen i listefeltet og for å visa verdien av han.

Overvak

Skriv inn namnet på variabelen som skal overvakast.

Fjern overvaking

Fjern den valde variabelen frå lista over overvaka variablar.

Ikon

Fjern overvaking

Redigera verdien av ein overvaka variabel

Viser lista over overvaka variablar. Klikk to gongar på ei oppføring, med ein liten pause mellom, for å redigera verdien. Den nye verdien vert brukt for variabelen i programmet.

Støtt oss!