LibreOffice Basic IDE

Denne bolken omtalar strukturen til BASIC IDE.

Makro-verktøylinja

Makro-verktøylinja inneheld kommandoar for å laga, redigera og køyra makroar.

Overvakingsvindauget

Overvakingsvindauget vert brukt til å visa verdiane for variablane under køyringa av eit program. Legg til variabelen i listefeltet i overvakingsvindauget. Trykk på Slå på overvaking for å leggja variabelen i listefeltet og for å visa verdien av han.

Kommandostakkvindauget (Kall)

Kommandostabelen lar deg overvaka rekkjefølgja som prosedyrar og funksjonar vert køyrde i. Desse vert viste nedanfrå og opp, med dei sist brukte prosedyrane og funksjonane øvst på lista.

Handsama brotpunkt

Bestem innstillingane for brotpunkta.

Tastesnarvegar i Basic IDE

Kommandoar frå sprettoppmenyen på modulfana

Set inn

Modular

Set inn ein ny modul i gjeldande bibliotek.

Dialogvindauge

Set inn ein ny dialog i gjeldande bibliotek.

Slett

Slett den valde modulen.

Endra namn

Gje nytt namn til den gjeldande modulen.

Gøym

Gøymer den gjeldande modulen.

Modular

Opnar dialogvindauget Organiser makroar.

Støtt oss!