Redigeringsvindauget for Basic

Redigeringsvindauget for Basic inneheld fleire av dei same redigeringsverktøya som du kjenner frå tekstredigering. I Rediger-menyen finn du såleis klipp ut, lim inn og andre kommandoar. Du kan også markera tekst med Shift-tasten og bruka snartastar for å styra markøren. Du kan for eksempel flytta frå ord til ord ved hjelp av og piltastane.

Lange linjer kan delast opp i fleire ved å setja inn understrek (_) som det siste av to teikn i ei linje. Dette koplar linja saman med den neste linja til éi logisk linje. (Viss «Option Compatible» er brukt i den same Basic-modulen, kan den same linjesamankolinga også brukast på merknadar).

Viss du trykkjer på knappen Køyr BASICMakro-linja, vil programmet byrja køyringa frå den første linja i redigeringsvindauget. Den første SUB eller FUNCTION vert utført, men så stoppar programmet. «Sub Main» betyr ingenting for programkøyringa.

tip

Set inn BASIC-koden mellom «Sub Main» og «End Sub» som du ser når du opnar IDE (redigeringsvindauget). Du kan også sletta alle linjene og skriva inn dine eigne BASIC-kodar.


Navigering i eit prosjekt

Biblioteklista

Vel eit bibliotek frå lista bibliotek til venstre på verktøylinja for å henta inn biblioteket. Den første modulen i det markerte biblioteket vert vist.

Objektkatalogen

Du får fram objektkatalogen ved å klikka på Ikon ( ikonet for objektkatalogen) i verktøylinja «Makro».

Dialogvindauget viser ei liste over alle eksisterande objekt i ein hierarkisk representasjon. Dobbeltklikk på eit innslag i lista for å opna eit underordna objekt.

Dobbelklikk på ein post for å visa ein modul eller for å plassera markøren i ein vald subrutine eller funksjon i redigeringsvindauget.

Lagra og henta kjeldekodar i Basic

Du kan lagra Basic-kode i ei tekstfil som kan importerast og brukast i andre programsystem.

warning

Det er ikkje råd å lagra Basic-dialogar i ei tekstfil.


Lagra kjeldekode som ei tekstfil

  1. Vel modulen som skal eksporterast som tekst frå objektkatalogen.

  2. Klikk på ikonet Lagra kjelde som i verktøylinja Makro.

  3. Merk eit filnamn og klikk på OK for å lagra fila.

Slik hentar du inn kjeldekode frå ei tekstfil

  1. Merk modulen du ønskjer å importera kjeldekoden frå i objektkatalogen.

  2. Set markøren der du ønskjer å setja inn programkoden.

  3. Klikk på ikonet Set inn kjeldetekst i verktøylinja Makro.

  4. Marker tekstfila som inneheld kjeldekoden og trykk på OK.

Støtt oss!