Redigeringsvindauget for Basic

Redigeringsvindauget for Basic inneheld fleire av dei same redigeringsverktÞya som du kjenner frÄ tekstredigering. I Rediger-menyen finn du sÄleis klipp ut, lim inn og andre kommandoar. Du kan ogsÄ markera tekst med Shift-tasten og bruka snartastar for Ä styra markÞren. Du kan for eksempel flytta frÄ ord til ord ved hjelp av og piltastane.

Lange linjer kan delast opp i fleire ved Ä setja inn understrek (_) som det siste av to teikn i ei linje. Dette koplar linja saman med den neste linja til éi logisk linje. (Viss «Option Compatible» er brukt i den same Basic-modulen, kan den same linjesamankolinga ogsÄ brukast pÄ merknadar).

Viss du trykkjer pÄ knappen KÞyr BASIC pÄ Makro-linja, vil programmet byrja kÞyringa frÄ den fÞrste linja i redigeringsvindauget. Den fÞrste SUB eller FUNCTION vert utfÞrt, men sÄ stoppar programmet. «Sub Main» betyr ingenting for programkÞyringa.

Tipsikon

Set inn BASIC-koden mellom «Sub Main» og «End Sub» som du ser nÄr du opnar IDE (redigeringsvindauget). Du kan ogsÄ sletta alle linjene og skriva inn dine eigne BASIC-kodar.


Navigering i eit prosjekt

Biblioteklista

Vel eit bibliotek frÄ lista bibliotek til venstre pÄ verktÞylinja for Ä henta inn biblioteket. Den fÞrste modulen i det markerte biblioteket vert vist.

Objektkatalogen

Du fÄr fram objektkatalogen ved Ä klikka pÄ Ikon ( ikonet for objektkatalogen) i verktÞylinja «Makro».

Dialogvindauget viser ei liste over alle eksisterande objekt i ein hierarkisk representasjon. Dobbeltklikk pÄ eit innslag i lista for Ä opna eit underordna objekt.

Dobbelklikk pÄ ein post for Ä visa ein modul eller for Ä plassera markÞren i ein vald subrutine eller funksjon i redigeringsvindauget.

Lagra og henta kjeldekodar i Basic

Du kan lagra Basic-kode i ei tekstfil som kan importerast og brukast i andre programsystem.

Åtvaringsikon

Det er ikkje rÄd Ä lagra Basic-dialogar i ei tekstfil.


Lagra kjeldekode som ei tekstfil

  1. Vel modulen som skal eksporterast som tekst frÄ objektkatalogen.

  2. Klikk pÄ ikonet Lagra kjelde som i verktÞylinja Makro.

  3. Merk eit filnamn og klikk pÄ OK for Ä lagra fila.

Slik hentar du inn kjeldekode frÄ ei tekstfil

  1. Merk modulen du Þnskjer Ä importera kjeldekoden frÄ i objektkatalogen.

  2. Set markĂžren der du Ăžnskjer Ă„ setja inn programkoden.

  3. Klikk pÄ ikonet Set inn kjeldetekst i verktÞylinja Makro.

  4. Marker tekstfila som inneheld kjeldekoden og trykk pÄ OK.

StĂžtt oss!