IDE-oversikt

Verktøylinja Makro i IDE-en inneheld mange knappar for å redigera og testa program.

I redigeringsvindauget som du finn like under verktøylinja Makro, kan du redigera programkoden for Basic. Kolonnen på venstre side vert brukte til å setja brytpunkt i programkoden.

Overvakingsvindauget er til venstre under redigeringsvindauget. Her vert innhaldet av variablar og tabellar viste ved stegvis køyring.

Kall-vindauget heilt til høgre gjev informasjon om kommandostakken for SUB og FUNCTION under køyringa av programmet.

Støtt oss!