Bruk av objektkatalogen

Objektkatalogen gjev ein oversikt over alle modular og dialogvindauge du har oppretta i LibreOffice.

Du får fram objektkatalogen ved å klikka på Ikon ( ikonet for objektkatalogen) i verktøylinja «Makro».

Dialogvindauget viser ei liste over alle eksisterande objekt i ein hierarkisk representasjon. Dobbeltklikk på eit innslag i lista for å opna eit underordna objekt.

Dobbelklikk på ein post for å visa ein modul eller for å plassera markøren i ein vald subrutine eller funksjon i redigeringsvindauget.

Støtt oss!