Syntaks

Dette avsnittet omhandlar dei grunnleggjande elementa for LibreOffice Basic. For meir detaljert omtale sjå LibreOffice Basic Guide som er tilgjengeleg separat.

Bruka variablar

I dette avsnittet finn du grunnleggjande informasjon om bruk av variablar i LibreOffice Basic.

Bruk av objektkatalogen

Objektkatalogen gjev ein oversikt over alle modular og dialogvindauge du har oppretta i LibreOffice.

Bruka prosedyrar, funksjonar og eigenskapar

Her er ein omtale av grunnlaget for bruk av prosedyrar, funksjonar og eigenskapar i LibreOffice Basic.

Bibliotek, modular og dialogvindauge

Dette avsnittet omtalar grunnleggjande bruk av bibliotek, modular og dialogar i LibreOffice Basic.

Støtt oss!