Programmering i LibreOffice Basic

Her kan du finna generelle informasjonar om å arbeida med makroar og LibreOffice Basic.

Basic

Dette avsnittet forklarar grunnlaget for å arbeida med LibreOffice Basic.

Syntaks

Dette avsnittet omhandlar dei grunnleggjande elementa for LibreOffice Basic. For meir detaljert omtale sjå LibreOffice Basic Guide som er tilgjengeleg separat.

Integrert utviklingsmiljø (IDE, Integrated Development Environment)

Dette avsnittet handlar om det integrerte utviklingsmiljøet (IDE) for LibreOffice Basic.

Hendingsdrivne dokumentmakroar

Denne bolken forklarer korleis du kan bruka skript i program-, dokument- eller skjema-hendingar.

Støtt oss!