Identifiserer operativsystemet

Identifiseringa av operativsystemet kan gjerast både med Python og Basic.

note

Eigenskapen ComputerName er berre tilgjengeleg for Windows. Basic-kall til Python-makroar er med til å overvinna avgrensingane i LibreOffice Basic.


Bruka ein Pythonklasse:


    """ the_module """
    import os, platform
    class Platform():
      @property
      def ComputerName(self): return platform.node()
      @property
      def DirSeparator(self): return os.sep
      @property
      def isLinux(self): return (self.OSName=='Linux')
      @property
      def isMacOSX(self): return (self.OSName=='Darwin')
      @property
      def isWindows(self): return (self.OSName=='Windows')
      @property
      def OSName(self): return platform.system()
      @property
      def PathDelimiter(self): return os.pathsep
  

Bruka ein Basic klassemodul:

tip

LibreOffice Basic manglar innebygd gjenkjenning av MacOS X. Gjenkjenning av plattform er mogleg ved hjelp av LibreOffice Application Programming Interface (API).    Option Compatible
    Option ClassModule
    Option Explicit
    
    Public Property Get ComputerName As String
      If isWindows Then ComputerName = Environ("ComputerName")
    End Property ' Platform.ComputerName
    
    Public Property Get DirSeparator As String
      DirSeparator = GetPathSeparator()
    End Property ' Platform.DirSeparator
    
    Public Property Get IsLinux As Boolean
      isLinux = ( GetGUIType()=4 ) ' Applies to macOS as well 
    End Property ' Platform.isLinux
    
    Public Property Get IsMacOSX As Boolean
      isMacOSX = ( OSName="MAC" )
    End Property ' Platform.isMacOSX
    
    Public Property Get IsWindows As Boolean
      isWindows = ( GetGUIType()=1 )
    End Property ' Platform.isWindows
    
    Public Property Get OSName As String
      ' Returner plattformnamn som «MAC», «UNIX» og «WIN».
      ' Utleia frå funksjonen «Tools.UCB..ShowHelperDialogue»
      With GlobalScope.Basiclibraries
        If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
      End With
      Dim keyNode As Object ' com.sun.star.configuration.ConfigurationAccess
      keyNode = Tools.Misc.GetRegistryKeyContent("org.openoffice.Office.Common/Help")
      OSName = keyNode.GetByName("System")
    End Property ' Platform.OSName
    
    Public Property Get PathDelimiter As String
      Select Case OSName
        Case "MAC", "UNIX" : PathDelimiter = ":"
        Case "WIN" : PathDelimiter = ";"
       End Select
    End Property ' Platform.PathDelimiter
  

Eksempel:

Med Python

>>> from < the_module > import Platform

>>> print(Platform().isMacOSX) # objekteigenskapar

True

>>> input(Platform().OSName) # objekteigenskapar

Darwin

Frå menyen Verktøy → Makroar → Køyr makro menu.


    from < the_module > import Platform
    import screen_io as ui
    p = Platform()
    ui.MsgBox(''.join(['isMacOS: ',str(p.isMacOSX)]),0,p.OSName)
  

Med LibreOffice Basic


    Sub Platform_example()
      Dim p As New Platform ' Plattform-klasse
      MsgBox p.isLinux 'objekteigenskap
      Print p.isWindows, p.OSName ' objekt-eigenskapar
    End Sub ' Platform_example
  

Støtt oss!