Opna eit dialogvindauge med Phyton

I LibreOffice vert statiske dialogvindauge oppretta meddialogredigering og vert lagra på ulike stader i høve til kvar dei passar inn (My Macros), delte (programmakroar) eller innebygd i eit dokument. Dynamiske dialogvindauge vert derimot laga ved køyring frå Basic- eller Python-skript eller ved hjelp av andre LibreOffice-støtta språk . Korleis du opnar statiske dialogvindauge med Python er vist her. Handsaming av unnatak og internasjonalisering er ikkje teke med her for å gjera framstillinga enklare.

Dialogvindauge i «Mine makroar» eller «LibreOffice-makroar»

Eksempla nedanfor opnar konsollen Access2Base Trace eller det importerte dialogvindauget TutorialsDialog med Verktøy → Makroar → Køyr makro-menyen:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def consoleDlg():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Access2Base.dlgTrace?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    def tutorDialog():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:Standard.TutorialsDialog?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (consoleDlg, tutorDialog)
  

Innebygde dokumentdialogvindauge

Eksempelet nedanfor opnar eit dialogvindauge med nyleg redigert Dialog med Verktøy → Makroar - Køyr makro-menyen:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def docDialog():
      ""Viser eit doc-basert dialogvindauge""
      model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
      smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
      dp = smgr.createInstanceWithArguments( "com.sun.star.awt.DialogProvider", (model,))
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Standard.Dialog1?location=document")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (docDialog,)
  

Referer til msgbox.py i mappa {installasjon}/program/ for dynamiske dialogeksempel i Python.

Støtt oss!