LibreOffice Pythonskript hjelp

I LibreOffice inneheld eit API (Application Programming Interface) som kan brukast for å styra ulike komponentar i LibreOffice ved hjelp av ulike programmeringsspråk og LibreOffice SDK (Software Development Kit). Du kan finne meir (på engelsk) om API og SDK i LibreOffice på https://api.libreoffice.org.

Denne bolken forklarar dei vanlegaste funksjonane i LibreOffice Basic. Du kan finna meir utførleg informasjon (på engelsk) i Designing & Developing Python Applications på Wiki-en.

Arbeida med Pythonskript i LibreOffice

Du kan køyra Pythonskript ved å velja Verktøy → Makroar → Køyr makro. Du kan redigera skripta med ein teksthandsamar. Pythonskript er omtalte fleire stadar vidare utover. Du kan finna programeksempel for makroar som viser korleis du kan bruka den interaktive Pythonkonsollen frå LibreOffice.

Bruka skript i LibreOffice

Setja opp IDE (Integrated Development Environment) for Python

Organisering og plassering av Pythonskript

Køyring av Python interaktiv konsoll

Programmering med Python-skript

Pythonprogrammering, eksempel

Kalla opp Basic-makroar frå Python

Laga Python-skript med ScriptForge

LibreOffice Python-modular

meldingsboks-modul

scriptforge-modul

uno-modul

Hjelp om hjelp

Hjelp viser til standardinnstillingane for programmet på eit standarsystem. Beskrivinga av fargar, musehandlingar og andre element som er systemavhengige, kan verta styrde av systeminnstillingane og kan difor sjå annleis ut i det programmet og systemet du brukar.

Støtt oss!