Omsetjing av kontrollelement i redigeringsprogrammet for dialogvindauge

I dialogvindaugeredigeringa til Basic IDE vil verktÞylinja «SprÄk» innehalda kontrollar du kan bruka til Ä slÄ pÄ og handsama dialogvindauge som kan omsetjast.

Alle dialogvindauge du lagar har som standard ressursar for eitt for sprÄk. Men kva om du Þnskjer Ä lage eit dialogvindauge som automatisk viser teksten pÄ brukaren sitt sprÄk?

For Ä slÄ pÄ lokaliserte dialogvindauge

 1. Opna verktĂžylinja «SprĂ„k» frĂ„ redigeringsprogrammet for dialogvindauge i Basic ved Ă„ velja Vis → VerktĂžylinjer → SprĂ„k.

  VerktÞylinja «SprÄk» vert vist automatisk dersom det gjeldande biblioteket inneheld eit lokalisert dialogvindauge frÄ fÞr.

 2. Klikk pÄ knappen Handter sprÄk Ikonet for handsaming av sprÄk pÄ verktÞylinja for sprÄk eller pÄ verktÞylinja.

  Du ser her dialogvindauget for Ä handsama sprÄk for det gjeldande biblioteket. Namnet pÄ det gjeldande biblioteket vert vist i tittellinja.

 3. Trykk pÄ «Legg til» i dialogvindauget for Ä leggja til eit sprÄk.

  Dette steget gjer det mogleg Ä slÄ pÄ alle nye dialogvindauge slik at dei kan innehalda strengressursar som kan tilpassast det brukte sprÄket.

 4. FÞrste gongen du trykkjer pÄ «Legg til» vil dialogvindauget for Ä setja sprÄk for brukargrensesnittet koma opp. Seinare vil dette dialogvindauget ha namnet «Legg til sprÄk for brukargrensesnittet».

  Du kan ogsÄ endra standardsprÄket i «Handsam sprÄk for brukargrensesnittet».

 5. Vel eit sprÄk.

  Dette legg til strengressursar som inneheld omsette versjonar av alle strengane for dialogeigenskapane. Dialogstrengane for standardsprÄket vert kopierte til det nye strengsettet. Seinare kan du byta til det nye sprÄket og omsetja strengane.

 6. Lukk dialogvindauget eller legg til fleire sprÄk.

Slik redigerer du lokaliserbare kontrollelement i dialogvindauget

NÄr du har lagt til ressursane for lokaliserbare strengar i dialogvindauga, kan du velja sprÄk frÄ nedtrekkslista i verktÞylinja for sprÄk.

 1. Gjer at listefeltet for gjeldande sprÄk viser standardsprÄket.

 2. Set inn sÄ mange kontrollar og strengar som du Þnskjer i dialogvindauget.

 3. Veil eit anna sprÄk i nedtrekkslista med gjeldande sprÄk.

 4. Du kan redigera alle strengene til det andre sprÄket ved hjelp av eigenskapsdialogvindauga for kontrollane.

 5. Gjenta for alle sprÄka du har lagt til.

Brukarane av dialogvindauget vil sjÄ strengane i brukargrensesnittet pÄ sprÄket som er vald for LibreOffice dersom du har lagt til strengar i det sprÄket.

Dersom ingen av sprÄka passar det brukaren brukar, vert standardsprÄket brukt.

Dersom brukaren har ein eldre versjon av LibreOffice utan stÞtte for lokaliserbare strengressursar i dialogvindauge i Basic, vert strengane for standardsprÄket brukte.

StĂžtt oss!