Programmeringseksempel for kontrollar i redigeringa av dialogvindauge.

Eksempla nedanfor er for eit nytt dialogvindauge kalla «Dialog1». Bruk kontrollelementa pÄ verktÞylinja VerktÞykasse i dialogredigeringa for Ä laga dialogvindauget og leggja til fÞlgjande kontrollelement: ein Avkryssingsboks kalla «CheckBox1», eit Etikettfelt kalla «Label1», ein Knapp kalla «CommandButton1» og ein Listeboks kalla «ListBox1».

Åtvaringsikon

Ver konsekvent med smÄ/store bokstavar nÄr du koplar eit kontrollelement til ein objekt-variabel.


Global funksjon for Ă„ lasta inn dialogvindauge


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Funksjonen LoadDialog er lagra i Tools.ModuleControls tilgjengeleg frÄ programmakroar og dialogar.

Vising av eit dialogvindauge


REM global definisjon av variablar
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

SjÄ pÄ eller redigera eigenskapane til kontrollelementa i eit program


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM hent dialogmodell
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM vis tekst for Label1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM set ny tekst for kontroll Label1
  oLabel1.Text = "New Files"
  REM vis modelleigenskapane for Avkryssingsboks1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM set ny tilstand for Avkryssingsboks1 til kontrollmodell
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM vis modelleigenskapane for Kommandoknapp1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM vis modelleigenskapane for Kommandoknapp1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM opna dialogvindauget
  oDialog1.Execute()
End Sub

Skriv inn i ein listeboks


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM legg til eit nytt innslag i listeboksen
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
End Sub

Fjern eit innslag frÄ ein listeboks


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM Fjern det fÞrste innslaget frÄ ein listeboks
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

StĂžtt oss!