Endra eigenskapane for kontrollar i dialogredigeringa

Du kan endra eigenskapane til eit kontrollelement som du legg til eit dialogvindauge.For eksempel kan du endra farge, namn og storleik på ein knapp du har lagt til. Du kan endra dei fleste kontrolleigenskapane når du opprettar eller redigerar eit dialogvindauge. Men ved køyringa kan du berre endra nokre av eigenskapane.

For å endra eigenskapane til ein kontroll i utformingsmodus, høgreklikkar du på kontrollen og vel Eigenskapar.

Støtt oss!