Basic programmerings-eksempel

Laga ein handsamar for dialogvindauge

Oppretting av hendingslyttarar

Få informasjon om økta

Identifiserer operativsystemet

Lytta til dokumenthendingar

Opna eit dialogvindauge med Basic

Programmeringseksempel for kontrollar i redigeringa av dialogvindauge.

Oppkall av Python-skript frå Basic

Støtt oss!