Werkbalk Wijzigingen bijhouden

Bevat de beschikbare opdrachten voor het bijhouden van wijzigingen in uw bestand.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Choose Beeld - Werkbalken - Wijzigingen bijhouden.


Bijgehouden wijzigingen weergeven

De vastgelegde wijzigingen weergeven of verbergen.

Pictogram Wijzigingen weergeven

Wijzigingen weergeven

Wijzigingen bijhouden

Alle wijzigingen bijhouden die zijn aangebracht in het huidige document, per auteur en datum.

Pictogram Wijzigingen bijhouden

Wijzigingen bijhouden

Vorige wijziging

Pictogram Vorige wijziging

Vorige wijziging

Volgende wijziging

Pictogram Volgende wijziging

Volgende wijziging

Wijziging accepteren

Pictogram Wijziging accepteren

Wijziging accepteren

Wijziging verwerpen

Pictogram Wijziging verwerpen

Wijziging verwerpen

Alle wijzigingen accepteren

Pictogram Alle wijzigingen accepteren

Alle wijzigingen accepteren

Alle wijzigingen verwerpen

Pictogram Alle wijzigingen verwerpen

Alle wijzigingen verwerpen

Accepteer de wijziging en selecteer volgende

Pictogram Accepteer de wijziging en selecteer volgende

Accepteer de wijziging en selecteer volgende

Verwerpen en naar volgende gaan

Pictogram Verwerpen en naar volgende gaan

Verwerpen en naar volgende gaan

Wijzigingen beheren

De opgenomen wijzigingen aanvaarden of verwerpen.

Pictogram Bijgehouden wijzigingen beheren

Bijgehouden wijzigingen beheren

Notitie

Voegt een opmerking in rond de geselecteerde tekst, presentatiedia, tekenpagina of op de huidige cursorpositie van het werkblad.

Pictogram Notitie invoegen

Notitie invoegen

Notitie bij bijgehouden wijziging invoegen

Voeg een notitie toe over de gemaakte wijziging.

Pictogram Notitie bij wijziging invoeren

Notitie bij wijziging invoeren

Wijzigingen beveiligen

Voorkomt dat een gebruiker de functie voor het wijzigen van records deactiveert of wijzigingen accepteert of weigert, tenzij de gebruiker een wachtwoord invoert.

Pictogram Wijzigingen beveiligen

Wijzigingen beveiligen

Document vergelijken

Vergelijkt het huidige document met een door u geselecteerd document. De inhoud van het geselecteerde document is gemarkeerd als verwijdering in het dialoogvenster dat verschijnt. Indien gewenst kunt u de inhoud van het geselecteerde bestand in het huidige document invoegen door de relevante verwijderde items te selecteren, op Verwerpen te klikken en vervolgens op Invoegen te klikken.

Pictogram Documenten vergelijken

Documenten vergelijken

Document samenvoegen

Importeert wijzigingen die zijn aangebracht in kopieën van hetzelfde document, in het oorspronkelijke document. Wijzigingen in voetnoten, kopteksten, frames en velden worden genegeerd. Identieke wijzigingen worden automatisch samengevoegd.

Pictogram Documenten samenvoegen

Documenten samenvoegen

Help ons, alstublieft!