Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Meer einden


Meer einden

Submenu met aanvullende rij-, kolom- en pagina-einden

Handmatige rij-einde invoegen

Pictogram Handmatige rij-einde

Beëindigt de huidige regel en verplaatst de tekst rechts van de cursor naar de volgende regel, zonder een nieuwe alinea te maken.

tip

U kunt ook een regeleinde invoegen door op Shift+Enter te drukken.


Handmatige kolomeinde invoegen

Pictogram Handmatige kolomeinde

Voegt een handmatige kolom-einde in (in een lay-out met meerdere kolommen) en verplaatst de tekst rechts van de cursor naar het begin van de kolom. Een handmatige kolom-einde wordt aangegeven door een niet-afdrukbare rand bovenaan de nieuwe kolom.

tip

Voeg een kolomeinde in door te drukken op +Shift+Enter


Handmatige einde

Pictogram Handmatig einde

Gebruik deze functie om een handmatig regeleinde, kolomeinde of pagina-einde op de huidige cursorpositie in te voegen.

Help ons, alstublieft!