Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Meer einden


Meer einden

Submenu met aanvullende rij-, kolom- en pagina-einden

Handmatige rij-einde invoegen

Pictogram Handmatige rij-einde

Beëindigt de huidige regel en verplaatst de tekst rechts van de cursor naar de volgende regel, zonder een nieuwe alinea te maken.

De herstartlocatie geeft aan waar de volgende regel begint na een regeleinde.

Handmatige kolomeinde invoegen

Pictogram Handmatige kolomeinde

Voegt een handmatige kolom-einde in (in een lay-out met meerdere kolommen) en verplaatst de tekst rechts van de cursor naar het begin van de kolom. Een handmatige kolom-einde wordt aangegeven door een niet-afdrukbare rand bovenaan de nieuwe kolom.

tip

Voeg een kolomeinde in door te drukken op +Shift+Enter


Handmatige einde

Pictogram Handmatig einde

Gebruik deze functie om een handmatig regeleinde, kolomeinde of pagina-einde op de huidige cursorpositie in te voegen.

Help ons, alstublieft!